Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Δασικὴ ἔκτασις δὲν εἶναι τὸ Μάτι!!! ΔΕΙΤΕ Πῶς ἀποδεικνύεται αὐτό; Μά, ἀπὸ τὶς ἀεροφωτογραφίες τοῦ 1937 καὶ τοῦ 1945

ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ


ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ βετεράνοιἈγροτικὴ καὶ οἰκιστικὴ περιοχὴ ἦταν πάντα!!!
Στὴν πραγματικότητα οὐδέποτε κατεπάτησαν οἱ κάτοικοι δασικὴ περιοχή!!!
Αὐθαίρετα ναὶ μὲν οἰκοδομήματα, ἀλλὰ ὄχι σὲ δασικὲς ἐκτάσεις!!!
Πῶς ἀποδεικνύεται αὐτό;
Μά, ἀπὸ τὶς ἀεροφωτογραφίες τοῦ 1937 καὶ τοῦ 1945, ποὺ βλέπετε παρακάτω.
Τὰ δένδρα καί, ἰδιαιτέρως τὰ πεῦκα, ἀνεπτύχθησαν μὲ τὰ χρόνια, ἀρκετὰ ἀργότερα, μετὰ τὸ 1983.
Ὑπῆρξαν δὲ δασικὲς ἀστυνομικὲς διατάξεις ἀπαγορεύσεως κοπῆς τους.
Ὅσο γιὰ τὴν …«ὑπουργάρα», ποὺ τολμᾶ νὰ δικαιολογήσῃ τὸν ἑαυτόν του στὸ παγκόσμιο κοινό, μέσῳ τοῦ βρεταννικοῦ BBC, κατηγορώντας ὡς μόνους ὑπευθύνους τοὺς κατοίκους πού, τάχα μου, …παρενόμησαν…
…ἢ ἀκόμη καὶ τὸ ΝΑΤΟ ποὺ δὲ τοὺς ἄφηνε νὰ …κινηθοῦν ἐγκαίρως…
…ξεχνώντας πὼς τὸ κράτος εἶναι αὐτὸ τὸ ἴδιο ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει, ἢ δὲν τοὺς ἐπιτρέπει, νὰ παρανομοῦν γιὰ κομματικὰ καὶ ψηφοθηρικὰ ὀφέλη…
τί νά σκεφθῇ κάποιος; Καί πῶς νά τήν χαρακτηρίσῃ;
Ἀγνοεῖ, κατὰ πῶς φαίνεται, πὼς τὸ ἴδιο κράτος ποὺ αὐτὸς ὑπηρέτει ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1980 καὶ συνεχίζει νὰ ἀπολαμβάνῃ τὰ προνομία καὶ τὶς ὑπουργικὲς θέσεις του, εἶναι ἀκριβῶς τὸ  ἴδιο ποὺ ἐπέτρεψε (κι ἐπιτρέπει) σὲ ὅσους παρανομοῦν νὰ παρανομοῦν…

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου