Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Ποιοι εξαιρούνται από τις πληρωμές με πλαστικό χρήμα

beteranizhta.blogspot.gr


ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ βετεράνοι
Σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις διατάξεις για το πλαστικό χρήμα και την οικειοθελή αποκάλυψη η οποία δεν αφορά μόνο αδήλωτα εισοδήματα αλλά φορολογητέα ύλη παρελθόντων ετών και ουσιαστικά πρόκειται για νέου τύπου περαίωση προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα με τροπολογίες στο νομοσχέδιο:

Η οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων αντικαθίστανται με τις λέξεις 'Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών'. Επίσης η καταβολή της οφειλής για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση γίνεται εφάπαξ εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, του τέλους ή της εισφοράς ενώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μέχρι την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής.

Αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα. Εξαιρούνται οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών και τα άτομα με αναπηρία από 80% και άνω και όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση που φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις.

Στις πληρωμές με πλαστικό χρήμα που εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου περιλαμβάνονται και οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ε.Ο.Χ.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι εξαιρούμενες δαπάνες και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Επιπλέον κίνητρα θα δοθούν στους φορολογούμενους που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης με πλαστικό χρήμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου