Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Σε εξέλιξη η επιστροφή των αντισταθμιστικών των ΑΠΕ.Δείτε εάν είστε δικαιούχος επιστροφής

beteranizhta.blogspot.gr


ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ βετεράνοι
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιστροφής στους καταναλωτές των ποσών που αντιστοιχούν στα αντισταθμιστικά των ΑΠΕ για την περίοδο 2010 έως και 31.12.2014.
Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία επιμερίζεται το ειδικό τέλος ΑΠΕ κατά 1% από το οποίο επωφελούνται με έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 376.000 δικαιούχοι καταναλωτές και κάτοικοι των κοινοτήτων όπου λειτουργούν ΑΠΕ. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 17,6 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2010-2014.
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει  αναρτήσει, για λόγους διαφάνειας, τον πίνακα των αριθμών παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στην ιστοσελίδα του.
Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ο ΔΕΔΔΗΕ προώθησε τους τελικούς πίνακες των δικαιούχων στο ΛΑΓΗΕ, και τα ποσά πιστώνονται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη συνέχεια, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας πιστώνουν στους δικαιούχους το ποσό που τους αναλογεί, μέσω του πρώτου λογαριασμού που εκδίδεται, με την ένδειξη «Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή σας».
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/23840/23.12.2014 (ΦΕΚ 3497/Β/29.12.2014), στους δικαιούχους ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι οικιακοί καταναλωτές που είχαν ενεργή σύνδεση στις 9/8/2016, ημέρα δημοσίευσης του «Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014» (ΥΑ ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016), ανεξάρτητα από το ύψος του προκύπτοντος ποσού επιστροφής.
Στις περιπτώσεις που το ποσό επιστροφής είναι μικρότερο του ενός λεπτού (0,01€), οι Αριθμοί Παροχής δεν αναρτώνται και το ποσό δεν αποδίδεται, αλλά παραμένει για να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές των αυτών Τοπικών Κοινοτήτων σε επόμενο καταμερισμό.
Δείτε εάν είστε δικαιούχος επιστροφής εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου